System
Hostname Koberger (WebUI)
Statusoffline
Created 2017-11-16 19:05:05
Last contact 2021-05-11 22:56:08 (9 hours ago)
DescriptionKoberger Platz
PositionKoberger Platz
HoodNürnberg (V2, Hood-Stats)
User aste.ixer@g.x....
HardwareUbiquiti NanoStation loco M2
WAN Uplink
Clients0
Airtime2.4 GHz: 5 %
Software
Firmwarenode-20200118
Operating SystemOpenWrt (18.06.5)
Kernel4.9.198
B.A.T.M.A.N. advopenwrt-2018.1-8
Nodewatcher55
Events
2021-05-11 23:13:02 offline
2021-05-11 10:06:09 reboot
2021-05-11 10:06:09 online
2021-05-10 23:13:01 offline
2021-05-10 10:06:09 reboot
2021-05-10 10:06:09 online
2021-05-09 23:13:01 offline
2021-05-09 10:06:08 reboot
2021-05-09 10:06:08 online
2021-05-08 23:13:01 offline
2021-05-08 10:06:10 reboot
2021-05-08 10:06:10 online
2021-05-07 23:13:02 offline
2021-05-07 10:06:10 reboot
2021-05-07 10:06:10 online
2021-05-06 23:13:02 offline
2021-05-06 10:06:09 reboot
2021-05-06 10:06:09 online
2021-05-05 23:13:01 offline
2021-05-05 10:06:09 reboot
2021-05-05 10:06:09 online
2021-05-04 23:13:01 offline
2021-05-04 10:06:10 reboot
2021-05-04 10:06:10 online
2021-05-03 23:13:01 offline
2021-05-03 10:06:09 reboot
2021-05-03 10:06:09 online
2021-05-02 23:13:02 offline
2021-05-02 10:06:09 reboot
2021-05-02 10:06:09 online
2021-05-01 23:13:01 offline
2021-05-01 10:06:08 reboot
2021-05-01 10:06:08 online
2021-04-30 23:13:02 offline
2021-04-30 10:06:08 reboot
2021-04-30 10:06:08 online
2021-04-29 23:13:01 offline
2021-04-29 10:06:09 reboot
2021-04-29 10:06:09 online
2021-04-28 23:13:02 offline
2021-04-28 10:06:08 reboot
2021-04-28 10:06:08 online
2021-04-27 23:13:01 offline
2021-04-27 10:06:09 reboot
2021-04-27 10:06:09 online
2021-04-26 23:13:01 offline
2021-04-26 10:06:08 reboot
2021-04-26 10:06:08 online
2021-04-25 23:13:01 offline
2021-04-25 10:06:09 reboot
2021-04-25 10:06:09 online
2021-04-24 23:13:01 offline
2021-04-24 10:06:11 reboot
2021-04-24 10:06:11 online
2021-04-23 23:13:01 offline
2021-04-23 10:06:08 reboot
2021-04-23 10:06:08 online
2021-04-22 23:13:02 offline
2021-04-22 10:06:09 reboot
2021-04-22 10:06:09 online
2021-04-21 23:13:02 offline
2021-04-21 10:06:08 reboot
2021-04-21 10:06:08 online
2021-04-20 23:23:01 offline
2021-04-20 10:06:14 reboot
2021-04-20 10:06:14 online
2021-04-19 23:13:02 offline
2021-04-19 10:06:08 reboot
2021-04-19 10:06:08 online
2021-04-18 23:13:01 offline
2021-04-18 10:06:09 reboot
2021-04-18 10:06:09 online
2021-04-17 23:13:01 offline
2021-04-17 10:06:08 reboot
2021-04-17 10:06:08 online
2021-04-16 23:13:02 offline
2021-04-16 18:11:12 hood Legacy -> Nürnberg
2021-04-16 18:06:09 hood Nürnberg -> Legacy
2021-04-16 10:06:08 reboot
2021-04-16 10:06:08 online
2021-04-15 23:13:02 offline
2021-04-15 10:06:09 reboot
2021-04-15 10:06:09 online
2021-04-14 23:13:01 offline
2021-04-14 10:06:09 reboot
2021-04-14 10:06:09 online
2021-04-13 23:13:02 offline
2021-04-13 10:06:09 reboot
2021-04-13 10:06:09 online
2021-04-12 23:13:02 offline
2021-04-12 10:06:08 reboot
2021-04-12 10:06:08 online
2021-04-11 23:13:01 offline
2021-04-11 10:06:09 reboot
2021-04-11 10:06:09 online
2021-04-10 23:13:02 offline
2021-04-10 10:06:09 reboot
2021-04-10 10:06:09 online
2021-04-09 23:13:02 offline
2021-04-09 10:06:08 reboot
2021-04-09 10:06:08 online
2021-04-08 23:13:01 offline
2021-04-08 10:06:10 reboot
2021-04-08 10:06:10 online
2021-04-07 23:13:01 offline
2021-04-07 10:06:09 reboot
2021-04-07 10:06:09 online
2021-04-06 23:13:02 offline
2021-04-06 10:06:08 reboot
2021-04-06 10:06:08 online
2021-04-05 23:13:02 offline
2021-04-05 18:46:10 reboot
2021-04-05 10:06:09 reboot
2021-04-05 10:06:09 online
2021-04-04 23:13:02 offline
2021-04-04 10:06:13 reboot
2021-04-04 10:06:13 online
2021-04-03 23:13:01 offline
2021-04-03 10:06:09 reboot
2021-04-03 10:06:09 online
2021-04-02 23:13:02 offline
2021-04-02 10:06:09 reboot
2021-04-02 10:06:09 online
2021-04-01 23:13:01 offline
2021-04-01 10:06:08 reboot
2021-04-01 10:06:08 online
2021-03-31 23:13:01 offline
2021-03-31 10:06:09 reboot
2021-03-31 10:06:09 online
2021-03-30 23:18:01 offline
2021-03-30 10:06:10 reboot
2021-03-30 10:06:10 online
2021-03-29 23:13:01 offline
2021-03-29 10:06:10 reboot
2021-03-29 10:06:10 online
2021-03-28 23:18:02 offline
2021-03-28 10:06:09 reboot
2021-03-28 10:06:09 online
2021-03-27 23:13:02 offline
2021-03-27 10:06:13 reboot
2021-03-27 10:06:13 online
2021-03-26 23:13:02 offline
2021-03-26 10:06:14 reboot
2021-03-26 10:06:14 online
2021-03-25 23:13:02 offline
2021-03-25 10:06:10 reboot
2021-03-25 10:06:10 online
2021-03-24 23:13:01 offline
2021-03-24 10:06:08 reboot
2021-03-24 10:06:08 online
2021-03-23 23:13:02 offline
2021-03-23 10:06:08 reboot
2021-03-23 10:06:08 online
2021-03-22 23:13:02 offline
2021-03-22 10:06:27 reboot
2021-03-22 10:06:27 online
2021-03-22 10:06:21 reboot
2021-03-22 10:06:21 online
2021-03-21 23:13:02 offline
2021-03-21 10:06:16 reboot
2021-03-21 10:06:16 online
2021-03-20 23:13:01 offline
2021-03-20 10:06:08 reboot
2021-03-20 10:06:08 online
2021-03-19 23:13:01 offline
2021-03-19 10:06:11 reboot
2021-03-19 10:06:11 online
2021-03-18 23:13:02 offline
2021-03-18 10:06:09 reboot
2021-03-18 10:06:09 online
2021-03-17 23:13:02 offline
2021-03-17 10:06:10 reboot
2021-03-17 10:06:10 online
2021-03-16 23:13:02 offline
2021-03-16 10:06:16 reboot
2021-03-16 10:06:16 online
2021-03-15 23:13:02 offline
2021-03-15 10:06:21 reboot
2021-03-15 10:06:21 online
2021-03-14 23:13:02 offline
2021-03-14 10:06:13 reboot
2021-03-14 10:06:13 online
2021-03-13 23:13:01 offline
2021-03-13 10:06:11 reboot
2021-03-13 10:06:11 online
2021-03-12 23:13:02 offline
2021-03-12 10:06:09 reboot
2021-03-12 10:06:09 online
2021-03-11 23:13:01 offline
2021-03-11 10:06:18 reboot
2021-03-11 10:06:18 online
2021-03-10 23:13:01 offline
2021-03-10 10:06:10 reboot
2021-03-10 10:06:10 online
2021-03-09 23:13:02 offline
2021-03-09 10:06:11 reboot
2021-03-09 10:06:11 online
2021-03-08 23:13:01 offline
2021-03-08 10:06:12 reboot
2021-03-08 10:06:12 online
2021-03-07 23:13:02 offline
2021-03-07 10:06:17 reboot
2021-03-07 10:06:17 online
2021-03-06 23:13:01 offline
2021-03-06 10:06:11 reboot
2021-03-06 10:06:11 online
2021-03-05 23:13:02 offline
2021-03-05 10:06:16 reboot
2021-03-05 10:06:16 online
2021-03-04 23:13:01 offline
2021-03-04 10:06:10 reboot
2021-03-04 10:06:10 online
2021-03-03 23:13:01 offline
2021-03-03 10:06:08 reboot
2021-03-03 10:06:08 online
2021-03-02 23:13:02 offline
2021-03-02 10:06:10 reboot
2021-03-02 10:06:10 online
2021-03-01 23:13:02 offline
2021-03-01 10:06:09 reboot
2021-03-01 10:06:09 online
2021-02-28 23:13:01 offline
2021-02-28 10:06:09 reboot
2021-02-28 10:06:09 online
2021-02-27 23:13:01 offline
2021-02-27 10:06:09 reboot
2021-02-27 10:06:09 online
2021-02-26 23:13:01 offline
2021-02-26 10:06:09 reboot
2021-02-26 10:06:09 online
2021-02-25 23:13:01 offline
2021-02-25 10:06:09 reboot
2021-02-25 10:06:09 online
2021-02-24 23:13:02 offline
2021-02-24 10:06:08 reboot
2021-02-24 10:06:08 online
2021-02-23 23:13:02 offline
2021-02-23 10:06:09 reboot
2021-02-23 10:06:09 online
2021-02-22 23:13:02 offline
2021-02-22 10:06:10 reboot
2021-02-22 10:06:10 online
2021-02-21 23:13:01 offline
2021-02-21 10:06:37 reboot
2021-02-21 10:06:37 online
2021-02-20 23:13:02 offline
2021-02-20 10:06:09 reboot
2021-02-20 10:06:09 online
2021-02-19 23:13:01 offline
2021-02-19 10:06:10 reboot
Network Interfaces
 • bat0: Batman Interface

  1e:4b:d9:7f:82:9a

  fe80::1c4b:d9ff:fe7f:829a
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • br-mesh: Client Bridge

  68:72:51:5e:95:96

  fe80::6a72:51ff:fe5e:9596
  fd43:5602:29bd:e5:0:6872:515e:9596
  fd43:5602:29bd:e5:6a72:51ff:fe5e:9596
  fdff::1
  fdff::6872:515e:9596
  fdff::6a72:51ff:fe5e:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • eth0: Switch

  68:72:51:5f:95:96

  fe80::6a72:51ff:fe5f:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • eth0.3: Mesh via Ethernet

  68:72:51:5f:95:96

  fe80::6a72:51ff:fe5f:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • fffVPN: Fastd VPN Tunnel

  72:e0:e0:e9:7d:38

  fe80::70e0:e0ff:fee9:7d38
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2ap: Clients @ 2.4 GHz

  6a:72:51:5e:95:96

  AP, Channel: 13, SSID: freifunk-nuernberg.de#stadt, Tx-Power: 11 dBm
  fe80::6872:51ff:fe5e:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2configap: Config @ 2.4 GHz

  6e:72:51:5e:95:96

  AP, Channel: 13, SSID: config.franken.freifunk.net, Tx-Power: 11 dBm
  fe80::6c72:51ff:fe5e:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2mesh: Mesh @ 2.4 GHz

  68:72:51:5e:95:96

  mesh, Channel: 13, Tx-Power: 11 dBm
  fe80::6a72:51ff:fe5e:9596
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
Gateways
Gateway batX Qual Netif Class
7a:2b:0c:33:04:a6 --- 255.0 fffVPN 200.0/2.0 MBit
a2:ac:1e:dd:c2:b3 --- 254.0 fffVPN 100.0/20.0 MBit

Clients
Average Load
Airtime (requires Firmware-Update)
Memory
Processes