Router: BGL-FRL-Reichenh-WerkF

Perma-Link: https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/c04a00ec9d2c

System
Hostname BGL-FRL-Reichenh-WerkF (WebUI)
Statusonline (14 days up)
Created 2019-12-24 23:42:15
Last contact 2024-06-12 20:51:09 (2 minutes ago)
HoodSalzach (V2, Hood-Stats)
User mrtn.chn@googl.mail....
HardwareTP-Link TL-WR841N/ND v8
WAN Uplink
Clients0
Airtime2.4 GHz: 25 %
Software
Firmwarenode-20191224
Operating SystemOpenWrt (18.06.5)
Kernel4.9.198
B.A.T.M.A.N. advopenwrt-2018.1-8
Nodewatcher55
Events
2024-06-12 19:11:10 online
2024-06-12 08:18:01 offline
2024-06-12 06:11:10 online
2024-06-11 22:18:02 offline
2024-06-11 19:11:10 online
2024-06-11 08:18:02 offline
2024-06-11 06:11:10 online
2024-06-10 22:18:01 offline
2024-06-10 19:11:10 online
2024-06-10 08:18:01 offline
2024-06-10 06:11:10 online
2024-06-09 22:18:01 offline
2024-06-09 19:11:11 online
2024-06-09 19:11:10 online
2024-06-09 08:18:01 offline
2024-06-09 06:11:10 online
2024-06-08 22:18:01 offline
2024-06-08 19:11:11 online
2024-06-08 08:18:02 offline
2024-06-08 06:11:11 online
2024-06-07 22:18:01 offline
2024-06-07 19:11:10 online
2024-06-07 18:03:02 offline
2024-06-07 17:11:10 online
2024-06-07 08:48:02 offline
2024-06-07 06:11:11 online
2024-06-07 06:11:10 online
2024-06-06 22:18:01 offline
2024-06-06 17:11:10 online
2024-06-06 08:48:01 offline
2024-06-06 06:11:10 online
2024-06-05 22:18:01 offline
2024-06-05 17:11:10 online
2024-06-05 08:48:02 offline
2024-06-05 06:11:10 online
2024-06-04 22:18:01 offline
2024-06-04 17:11:10 online
2024-06-04 08:48:01 offline
2024-06-04 06:11:10 online
2024-06-03 08:48:01 offline
2024-06-03 08:16:10 online
2024-06-02 22:18:02 offline
2024-06-02 17:11:10 online
2024-06-02 08:48:01 offline
2024-06-02 06:11:10 online
2024-06-01 22:18:01 offline
2024-06-01 17:11:10 online
2024-06-01 08:48:01 offline
2024-06-01 06:11:10 online
2024-05-31 22:18:01 offline
2024-05-31 17:11:11 online
2024-05-31 17:11:10 online
2024-05-31 08:48:01 offline
2024-05-31 06:11:10 online
2024-05-30 22:18:02 offline
2024-05-30 17:11:10 online
2024-05-30 08:48:01 offline
2024-05-30 06:11:11 online
2024-05-30 06:11:10 online
2024-05-29 22:18:02 offline
2024-05-29 17:11:11 reboot
2024-05-29 17:11:11 online
2024-05-29 08:48:02 offline
2024-05-29 06:11:11 online
2024-05-28 22:18:01 offline
2024-05-28 17:11:10 online
2024-05-28 08:48:02 offline
2024-05-28 06:11:10 online
2024-05-27 22:18:01 offline
2024-05-27 17:11:11 online
2024-05-27 17:11:10 online
2024-05-27 08:48:02 offline
2024-05-27 06:11:10 online
2024-05-26 22:18:01 offline
2024-05-26 18:01:10 reboot
2024-05-26 18:01:10 online
2024-05-26 17:53:02 offline
2024-05-26 17:11:10 online
2024-05-26 08:48:02 offline
2024-05-26 06:11:10 online
2024-05-25 22:18:01 offline
2024-05-25 17:11:11 online
2024-05-25 08:48:02 offline
2024-05-25 06:11:10 online
2024-05-24 22:18:02 offline
2024-05-24 17:11:10 online
2024-05-24 08:48:01 offline
2024-05-24 06:11:10 online
2024-05-23 22:18:01 offline
2024-05-23 17:11:10 online
2024-05-23 08:48:01 offline
2024-05-23 06:11:11 online
2024-05-22 22:18:02 offline
2024-05-22 17:11:10 online
2024-05-22 08:48:01 offline
2024-05-22 06:11:10 online
2024-05-21 08:48:01 offline
2024-05-21 06:26:10 online
2024-05-20 22:18:02 offline
2024-05-20 17:11:10 online
2024-05-20 08:48:01 offline
2024-05-20 06:11:10 online
2024-05-19 22:18:01 offline
2024-05-19 17:11:10 online
2024-05-19 08:48:01 offline
2024-05-19 06:11:10 online
2024-05-18 22:18:01 offline
2024-05-18 17:11:10 online
2024-05-18 08:48:02 offline
2024-05-18 06:11:10 online
2024-05-17 22:18:01 offline
2024-05-17 17:11:10 online
2024-05-17 08:48:01 offline
2024-05-17 06:11:10 online
2024-05-16 22:18:01 offline
2024-05-16 17:11:10 online
2024-05-16 08:48:01 offline
2024-05-16 06:11:10 online
2024-05-15 22:18:02 offline
2024-05-15 17:11:10 online
2024-05-15 08:48:01 offline
2024-05-15 06:11:10 online
2024-05-14 22:18:01 offline
2024-05-14 17:11:10 online
2024-05-14 08:48:01 offline
2024-05-14 06:11:10 online
2024-05-13 22:18:02 offline
2024-05-13 17:11:10 online
2024-05-13 08:48:01 offline
2024-05-13 06:11:10 online
2024-05-12 22:18:02 offline
2024-05-12 17:11:10 online
2024-05-12 08:48:01 offline
2024-05-12 06:11:10 online
2024-05-11 22:18:01 offline
2024-05-11 17:11:10 online
2024-05-11 08:48:01 offline
2024-05-11 06:11:10 online
2024-05-10 22:18:02 offline
2024-05-10 17:11:10 online
2024-05-10 08:48:01 offline
2024-05-10 06:11:10 online
2024-05-09 22:18:02 offline
2024-05-09 17:11:10 online
2024-05-09 08:48:01 offline
2024-05-09 06:11:10 online
2024-05-08 22:18:02 offline
2024-05-08 17:11:10 online
2024-05-08 08:48:01 offline
2024-05-08 06:11:10 online
2024-05-07 22:18:01 offline
2024-05-07 17:11:10 online
2024-05-07 08:48:01 offline
2024-05-07 06:11:10 online
2024-05-06 22:18:01 offline
2024-05-06 17:11:10 online
2024-05-06 08:48:01 offline
2024-05-06 06:11:10 online
2024-05-05 22:18:01 offline
2024-05-05 17:11:10 online
2024-05-05 08:48:01 offline
2024-05-05 06:11:10 online
2024-05-04 22:18:01 offline
2024-05-04 17:11:11 online
2024-05-04 17:11:10 online
2024-05-04 08:48:01 offline
2024-05-04 06:11:10 online
2024-05-03 22:18:01 offline
2024-05-03 17:11:10 online
2024-05-03 08:48:02 offline
2024-05-03 06:11:10 online
2024-05-02 22:18:02 offline
2024-05-02 17:11:10 online
2024-05-02 08:48:01 offline
2024-05-02 06:11:10 online
2024-05-01 22:18:02 offline
2024-05-01 17:11:10 online
2024-04-30 22:18:01 offline
2024-04-30 17:11:10 online
2024-04-30 08:48:02 offline
2024-04-30 06:11:10 online
2024-04-29 22:18:02 offline
2024-04-29 17:11:10 online
2024-04-29 08:48:02 offline
2024-04-29 06:11:10 online
2024-04-28 22:18:01 offline
2024-04-28 17:11:10 online
2024-04-28 08:48:02 offline
2024-04-28 06:11:10 online
2024-04-27 22:18:01 offline
2024-04-27 17:11:10 online
2024-04-27 08:48:02 offline
2024-04-27 06:11:10 online
2024-04-26 22:18:02 offline
2024-04-26 17:11:11 online
2024-04-26 08:48:01 offline
2024-04-26 06:11:10 online
2024-04-25 22:18:01 offline
2024-04-25 17:11:10 online
2024-04-24 22:18:02 offline
2024-04-24 17:11:10 online
2024-04-24 08:48:02 offline
2024-04-24 06:11:10 online
2024-04-23 22:18:02 offline
2024-04-23 17:11:10 online
2024-04-23 08:48:02 offline
2024-04-23 06:11:10 online
2024-04-22 22:18:01 offline
2024-04-22 17:11:10 online
2024-04-22 08:48:02 offline
2024-04-22 06:11:10 online
2024-04-21 08:48:02 offline
2024-04-21 06:11:10 online
2024-04-20 22:18:02 offline
2024-04-20 17:11:10 online
2024-04-20 08:48:02 offline
2024-04-20 06:11:10 online
2024-04-19 22:18:02 offline
2024-04-19 17:11:10 online
2024-04-19 08:48:02 offline
2024-04-19 06:11:10 online
2024-04-18 22:18:02 offline
2024-04-18 17:11:10 online
2024-04-18 08:48:02 offline
2024-04-18 06:11:10 online
2024-04-17 22:18:02 offline
2024-04-17 17:11:10 online
2024-04-17 08:48:02 offline
2024-04-17 06:11:10 online
2024-04-16 22:18:01 offline
2024-04-16 17:11:10 online
2024-04-16 08:48:02 offline
2024-04-16 06:11:10 online
2024-04-15 22:18:02 offline
2024-04-15 17:11:11 online
2024-04-15 08:48:01 offline
2024-04-15 06:11:10 online
2024-04-14 22:18:02 offline
2024-04-14 17:11:10 online
2024-04-14 08:48:01 offline
2024-04-14 06:11:09 online
2024-04-13 22:18:01 offline
2024-04-13 17:11:10 online
2024-04-13 08:48:02 offline
2024-04-13 06:11:10 online
2024-04-12 22:18:02 offline
2024-04-12 17:11:10 online
2024-04-12 08:48:01 offline
2024-04-12 06:11:10 online
2024-04-11 22:18:02 offline
Neighbours (Load full stats)
Hostname MAC Address Quality Interface
BGL-FRL-Reichenh-ACR 68:72:51:3c:06:7d 243.0 w2mesh


Network Interfaces
 • bat0: Batman Interface

  9e:f2:6d:94:21:fc

  fe80::9cf2:6dff:fe94:21fc
  2.6 kb/s 1.4 kb/s
 • br-mesh: Client Bridge

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:ff:feec:9d2c
  fd43:5602:29bd:1b:0:c04a:ec:9d2c
  fd43:5602:29bd:1b:c24a:ff:feec:9d2c
  fdff::1
  fdff::c04a:ec:9d2c
  fdff::c24a:ff:feec:9d2c
  2.2 kb/s 1.4 kb/s
 • eth1: Switch

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 19.8 kb/s
 • eth1.1: Clients via Ethernet

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 2.6 kb/s
 • eth1.3: Mesh via Ethernet

  c0:4a:00:ec:9d:2b

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2b
  0.0 kb/s 16.8 kb/s
 • w2ap: Clients @ 2.4 GHz

  c2:4a:00:ec:9d:2c

  AP, Channel: 13, SSID: freifunk-salzach, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c04a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 3.2 kb/s
 • w2configap: Config @ 2.4 GHz

  c6:4a:00:ec:9d:2c

  AP, Channel: 13, SSID: config.franken.freifunk.net, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c44a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2mesh: Mesh @ 2.4 GHz

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  mesh, Channel: 13, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  26.8 kb/s 20.4 kb/s
Gateways
Gateway batX Qual Netif Class
16:1b:0a:0a:71:9d --- 213.0 w2mesh 100.0/2.0 MBit
fff-nue2-gw4 (fffsalzVPN) 52:23:bd:51:a7:59 (bat0) 214.0 w2mesh 256.0/2.0 MBit

Clients
Average Load
Airtime (requires Firmware-Update)
Memory
Processes