Router: BGL-FRL-Reichenh-WerkF

Perma-Link: https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/c04a00ec9d2c

System
Hostname BGL-FRL-Reichenh-WerkF (WebUI)
Statusonline (115 days up)
Created 2019-12-24 23:42:15
Last contact 2024-02-23 21:36:10 (1 minute ago)
HoodSalzach (V2, Hood-Stats)
User mrtn.chn@googl.mail....
HardwareTP-Link TL-WR841N/ND v8
WAN Uplink
Clients0
Airtime2.4 GHz: 19 %
Software
Firmwarenode-20191224
Operating SystemOpenWrt (18.06.5)
Kernel4.9.198
B.A.T.M.A.N. advopenwrt-2018.1-8
Nodewatcher55
Events
2024-02-23 17:11:10 online
2024-02-23 08:48:02 offline
2024-02-23 06:11:10 online
2024-02-22 22:18:02 offline
2024-02-22 17:11:10 online
2024-02-22 08:48:01 offline
2024-02-22 06:11:10 online
2024-02-21 22:18:01 offline
2024-02-21 17:11:10 online
2024-02-21 08:48:01 offline
2024-02-21 06:11:10 online
2024-02-20 22:18:02 offline
2024-02-20 17:11:10 online
2024-02-20 08:48:01 offline
2024-02-20 06:11:10 online
2024-02-19 22:18:02 offline
2024-02-19 17:11:10 online
2024-02-19 08:48:02 offline
2024-02-19 06:11:10 online
2024-02-18 22:18:01 offline
2024-02-18 17:11:10 online
2024-02-17 22:18:02 offline
2024-02-17 17:11:11 online
2024-02-17 17:11:10 online
2024-02-16 22:18:01 offline
2024-02-16 17:11:10 online
2024-02-16 08:48:02 offline
2024-02-16 06:11:10 online
2024-02-15 22:18:02 offline
2024-02-15 17:11:10 online
2024-02-15 08:48:02 offline
2024-02-15 06:11:10 online
2024-02-14 22:18:01 offline
2024-02-14 17:11:10 online
2024-02-14 08:48:02 offline
2024-02-14 06:11:11 online
2024-02-14 06:11:10 online
2024-02-13 08:48:02 offline
2024-02-13 06:11:10 online
2024-02-12 22:18:01 offline
2024-02-12 17:11:10 online
2024-02-12 08:48:01 offline
2024-02-12 06:11:10 online
2024-02-11 22:18:01 offline
2024-02-11 17:11:10 online
2024-02-11 08:48:01 offline
2024-02-11 06:11:10 online
2024-02-10 22:18:02 offline
2024-02-10 17:11:10 online
2024-02-10 08:48:01 offline
2024-02-10 06:11:10 online
2024-02-09 22:18:02 offline
2024-02-09 17:11:10 online
2024-02-09 08:48:01 offline
2024-02-09 06:11:10 online
2024-02-08 22:18:02 offline
2024-02-08 17:11:11 online
2024-02-08 08:48:02 offline
2024-02-08 06:11:10 online
2024-02-07 22:18:01 offline
2024-02-07 17:11:10 online
2024-02-07 08:48:01 offline
2024-02-07 06:11:10 online
2024-02-06 22:18:02 offline
2024-02-06 17:11:10 online
2024-02-06 08:48:02 offline
2024-02-06 06:11:10 online
2024-02-05 22:18:01 offline
2024-02-05 17:11:10 online
2024-02-05 08:48:02 offline
2024-02-05 06:11:10 online
2024-02-04 22:18:01 offline
2024-02-04 17:11:10 online
2024-02-04 08:48:02 offline
2024-02-04 06:11:10 online
2024-02-03 22:18:01 offline
2024-02-03 17:11:10 online
2024-02-03 08:48:01 offline
2024-02-03 06:11:10 online
2024-02-02 22:18:01 offline
2024-02-02 17:11:10 online
2024-02-02 08:48:02 offline
2024-02-02 06:11:10 online
2024-02-01 22:18:02 offline
2024-02-01 17:11:10 online
2024-02-01 08:48:01 offline
2024-02-01 06:11:10 online
2024-01-31 22:18:01 offline
2024-01-31 17:11:10 online
2024-01-31 08:48:02 offline
2024-01-31 06:11:10 online
2024-01-30 22:18:01 offline
2024-01-30 17:11:10 online
2024-01-30 08:48:01 offline
2024-01-30 06:11:10 online
2024-01-29 22:18:02 offline
2024-01-29 17:11:10 online
2024-01-29 08:48:02 offline
2024-01-29 06:11:10 online
2024-01-28 22:18:02 offline
2024-01-28 17:11:10 online
2024-01-28 08:48:01 offline
2024-01-28 06:11:10 online
2024-01-27 22:18:02 offline
2024-01-27 17:11:10 online
2024-01-27 08:48:01 offline
2024-01-27 06:11:10 online
2024-01-26 22:18:02 offline
2024-01-26 17:11:11 online
2024-01-26 08:48:02 offline
2024-01-26 06:11:10 online
2024-01-25 22:18:01 offline
2024-01-25 17:11:10 online
2024-01-25 08:48:01 offline
2024-01-25 06:11:11 online
2024-01-25 06:11:10 online
2024-01-24 22:18:01 offline
2024-01-24 17:11:10 online
2024-01-23 22:18:01 offline
2024-01-23 17:11:10 online
2024-01-23 08:48:01 offline
2024-01-23 06:11:10 online
2024-01-22 22:18:01 offline
2024-01-22 17:11:10 online
2024-01-22 08:48:01 offline
2024-01-22 06:11:10 online
2024-01-21 08:48:02 offline
2024-01-21 06:11:10 online
2024-01-20 22:18:01 offline
2024-01-20 17:11:10 online
2024-01-20 08:48:01 offline
2024-01-20 06:11:10 online
2024-01-19 22:18:01 offline
2024-01-19 17:11:10 online
2024-01-18 22:18:01 offline
2024-01-18 17:11:10 online
2024-01-18 08:48:02 offline
2024-01-18 06:11:10 online
2024-01-17 22:18:02 offline
2024-01-17 17:11:10 online
2024-01-17 08:48:01 offline
2024-01-17 06:11:10 online
2024-01-16 22:18:02 offline
2024-01-16 17:11:10 online
2024-01-16 08:48:01 offline
2024-01-16 06:11:10 online
2024-01-15 22:18:01 offline
2024-01-15 17:11:10 online
2024-01-15 08:48:02 offline
2024-01-15 06:11:10 online
2024-01-14 22:18:01 offline
2024-01-14 17:11:10 online
2024-01-14 08:48:01 offline
2024-01-14 06:11:10 online
2024-01-13 22:18:02 offline
2024-01-13 17:11:10 online
2024-01-13 08:48:01 offline
2024-01-13 06:11:10 online
2024-01-12 22:18:01 offline
2024-01-12 17:11:10 online
2024-01-12 08:48:02 offline
2024-01-12 06:11:10 online
2024-01-11 08:48:01 offline
2024-01-11 06:11:10 online
2024-01-10 22:18:02 offline
2024-01-10 17:11:11 online
2024-01-10 08:48:02 offline
2024-01-10 06:11:10 online
2024-01-09 22:18:01 offline
2024-01-09 17:11:10 online
2024-01-09 08:48:02 offline
2024-01-09 06:11:10 online
2024-01-08 22:18:02 offline
2024-01-08 17:11:10 online
2024-01-08 08:48:01 offline
2024-01-08 06:11:10 online
2024-01-07 08:48:01 offline
2024-01-07 06:11:11 online
2024-01-06 08:48:02 offline
2024-01-06 06:11:10 online
2024-01-05 22:18:02 offline
2024-01-05 17:11:10 online
2024-01-05 08:48:01 offline
2024-01-05 06:11:10 online
2024-01-04 22:18:01 offline
2024-01-04 17:11:10 online
2024-01-04 08:48:02 offline
2024-01-04 06:11:10 online
2024-01-03 22:18:01 offline
2024-01-03 17:11:10 online
2024-01-03 08:48:02 offline
2024-01-03 06:11:10 online
2024-01-02 22:18:01 offline
2024-01-02 17:11:10 online
2024-01-02 08:48:01 offline
2024-01-02 06:11:10 online
2024-01-01 22:18:01 offline
2024-01-01 17:11:10 online
2023-12-31 22:18:01 offline
2023-12-31 17:11:10 online
2023-12-31 08:48:02 offline
2023-12-31 06:11:10 online
2023-12-30 22:18:02 offline
2023-12-30 17:11:10 online
2023-12-30 08:48:02 offline
2023-12-30 06:11:11 online
2023-12-29 22:18:02 offline
2023-12-29 17:11:10 online
2023-12-29 08:48:01 offline
2023-12-29 06:11:10 online
2023-12-28 22:18:01 offline
2023-12-28 17:11:10 online
2023-12-28 08:48:01 offline
2023-12-28 06:11:10 online
2023-12-27 22:18:02 offline
2023-12-27 17:11:10 online
2023-12-27 08:48:01 offline
2023-12-27 06:11:10 online
2023-12-26 22:18:02 offline
2023-12-26 17:11:10 online
2023-12-26 08:48:01 offline
2023-12-26 06:11:10 online
2023-12-25 22:18:02 offline
2023-12-25 17:11:10 online
2023-12-25 08:48:02 offline
2023-12-25 06:11:11 online
2023-12-25 06:11:10 online
2023-12-24 22:18:02 offline
2023-12-24 17:11:10 online
2023-12-24 08:48:02 offline
2023-12-24 06:11:10 online
2023-12-23 08:48:01 offline
2023-12-23 06:11:10 online
2023-12-22 22:18:02 offline
2023-12-22 17:11:10 online
2023-12-22 08:48:01 offline
2023-12-22 06:11:10 online
2023-12-21 22:18:02 offline
2023-12-21 17:11:10 online
2023-12-21 08:48:02 offline
2023-12-21 06:11:10 online
2023-12-20 22:18:01 offline
2023-12-20 17:11:10 online
2023-12-20 08:48:01 offline
2023-12-20 06:11:10 online
2023-12-19 22:18:02 offline
2023-12-19 17:11:10 online
2023-12-19 08:48:01 offline
2023-12-19 06:11:10 online
2023-12-18 22:18:02 offline
Neighbours (Load full stats)
Hostname MAC Address Quality Interface
BGL-FRL-Reichenh-ACR 68:72:51:3c:06:7d 252.0 w2mesh


Network Interfaces
 • bat0: Batman Interface

  8e:33:4d:47:c8:b9

  fe80::8c33:4dff:fe47:c8b9
  1.8 kb/s 1.4 kb/s
 • br-mesh: Client Bridge

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:ff:feec:9d2c
  fd43:5602:29bd:1b:0:c04a:ec:9d2c
  fd43:5602:29bd:1b:c24a:ff:feec:9d2c
  fdff::1
  fdff::c04a:ec:9d2c
  fdff::c24a:ff:feec:9d2c
  1.5 kb/s 1.4 kb/s
 • eth1: Switch

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 18.1 kb/s
 • eth1.1: Clients via Ethernet

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 1.8 kb/s
 • eth1.3: Mesh via Ethernet

  c0:4a:00:ec:9d:2b

  fe80::c24a:0ff:feec:9d2b
  0.0 kb/s 15.9 kb/s
 • w2ap: Clients @ 2.4 GHz

  c2:4a:00:ec:9d:2c

  AP, Channel: 13, SSID: freifunk-salzach, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c04a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 2.2 kb/s
 • w2configap: Config @ 2.4 GHz

  c6:4a:00:ec:9d:2c

  AP, Channel: 13, SSID: config.franken.freifunk.net, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c44a:0ff:feec:9d2c
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2mesh: Mesh @ 2.4 GHz

  c0:4a:00:ec:9d:2c

  mesh, Channel: 13, Tx-Power: 16 dBm
  fe80::c24a:0ff:feec:9d2c
  22.9 kb/s 19.7 kb/s
Gateways
Gateway batX Qual Netif Class
16:1b:0a:0a:71:9d --- 225.0 w2mesh 100.0/2.0 MBit
fff-nue2-gw4 (fffsalzVPN) 52:23:bd:51:a7:59 (bat0) 225.0 w2mesh 256.0/2.0 MBit

Clients
Average Load
Airtime (requires Firmware-Update)
Memory
Processes