Router: BGL-REI-Fallb-Liebigstr-Dolceinn

Perma-Link: https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/6872513e7fab

System
Hostname BGL-REI-Fallb-Liebigstr-Dolceinn (WebUI)
Statusonline (59 min up)
Created 2019-02-26 16:30:02
Last contact 2021-04-13 11:26:10 (3 minutes ago)
PositionBGL-REI-Liebig-DolceVria Liebigstr.
HoodSalzach (V2, Hood-Stats)
Usermrtnschn (mrtn.chn@gm.il....)
HardwareUbiquiti Bullet M
WAN Uplink
Traffic control
Clients7   (Ethernet: 0, 2.4 GHz: 7)
Airtime2.4 GHz: 25 %
Software
Firmwareadsc_20200619
Operating SystemOpenWrt (19.07-SNAPSHOT)
Kernel4.14.180
B.A.T.M.A.N. advopenwrt-2019.2-7
Nodewatcher59.1
Events
2021-04-13 10:31:11 reboot
2021-04-13 10:31:11 online
2021-04-12 14:53:01 offline
2021-04-12 10:06:10 reboot
2021-04-12 10:06:10 online
2021-04-11 22:13:02 offline
2021-04-11 17:01:11 reboot
2021-04-11 17:01:11 online
2021-04-11 14:13:02 offline
2021-04-11 10:51:11 reboot
2021-04-11 10:51:11 online
2021-04-10 22:33:02 offline
2021-04-10 17:01:10 reboot
2021-04-10 17:01:10 online
2021-04-10 14:48:02 offline
2021-04-10 10:06:10 reboot
2021-04-10 10:06:10 online
2021-04-09 22:13:02 offline
2021-04-09 17:06:11 reboot
2021-04-09 17:06:11 online
2021-04-09 14:53:02 offline
2021-04-09 10:06:10 reboot
2021-04-09 10:06:10 online
2021-04-08 22:13:02 offline
2021-04-08 16:56:11 reboot
2021-04-08 16:56:11 online
2021-04-08 14:58:02 offline
2021-04-08 10:11:11 reboot
2021-04-08 10:11:11 online
2021-04-06 23:28:01 offline
2021-04-06 17:01:10 reboot
2021-04-06 17:01:10 online
2021-04-06 15:03:01 offline
2021-04-06 10:36:10 reboot
2021-04-06 10:36:10 online
2021-04-05 22:18:02 offline
2021-04-05 16:56:10 reboot
2021-04-05 16:56:10 online
2021-04-05 14:58:01 offline
2021-04-05 10:41:10 reboot
2021-04-05 10:41:10 online
2021-04-04 22:33:02 offline
2021-04-04 17:01:15 reboot
2021-04-04 17:01:15 online
2021-04-04 17:01:13 reboot
2021-04-04 17:01:13 online
2021-04-04 14:33:02 offline
2021-04-04 10:51:11 reboot
2021-04-04 10:51:11 online
2021-04-04 10:51:10 reboot
2021-04-04 10:51:10 online
2021-04-03 22:23:02 offline
2021-04-03 17:01:12 reboot
2021-04-03 17:01:12 online
2021-04-03 17:01:11 reboot
2021-04-03 17:01:11 online
2021-04-02 22:38:02 offline
2021-04-02 17:01:10 reboot
2021-04-02 17:01:10 online
2021-04-02 14:13:02 offline
2021-04-02 10:26:11 reboot
2021-04-02 10:26:11 online
2021-04-01 22:23:02 offline
2021-04-01 17:01:10 reboot
2021-04-01 17:01:10 online
2021-04-01 14:43:01 offline
2021-04-01 10:36:12 reboot
2021-04-01 10:36:12 online
2021-03-30 22:33:01 offline
2021-03-30 17:01:12 reboot
2021-03-30 17:01:12 online
2021-03-30 14:13:02 offline
2021-03-30 10:11:10 reboot
2021-03-30 10:11:10 online
2021-03-29 22:43:02 offline
2021-03-29 17:01:10 reboot
2021-03-29 17:01:10 online
2021-03-29 14:48:01 offline
2021-03-29 10:46:11 reboot
2021-03-29 10:46:11 online
2021-03-28 22:08:01 offline
2021-03-28 16:56:10 reboot
2021-03-28 16:56:10 online
2021-03-28 14:53:01 offline
2021-03-28 10:36:10 reboot
2021-03-28 10:36:10 online
2021-03-27 22:33:01 offline
2021-03-27 17:06:10 reboot
2021-03-27 17:06:10 online
2021-03-27 14:48:01 offline
2021-03-27 10:06:11 reboot
2021-03-27 10:06:11 online
2021-03-26 22:18:01 offline
2021-03-26 17:01:11 reboot
2021-03-26 17:01:11 online
2021-03-26 14:13:01 offline
2021-03-26 10:06:12 reboot
2021-03-26 10:06:12 online
2021-03-25 22:28:02 offline
2021-03-25 17:01:10 reboot
2021-03-25 17:01:10 online
2021-03-25 14:18:02 offline
2021-03-25 10:16:10 reboot
2021-03-25 10:16:10 online
2021-03-23 22:48:02 offline
2021-03-23 17:01:10 reboot
2021-03-23 17:01:10 online
2021-03-23 15:23:01 offline
2021-03-23 10:16:12 reboot
2021-03-23 10:16:12 online
2021-03-22 22:13:02 offline
2021-03-22 17:02:28 reboot
2021-03-22 17:02:28 online
2021-03-22 14:38:02 offline
2021-03-22 10:41:12 reboot
2021-03-22 10:41:12 online
2021-03-21 22:13:02 offline
2021-03-21 17:01:14 reboot
2021-03-21 17:01:14 online
2021-03-21 14:13:02 offline
2021-03-21 10:41:12 reboot
2021-03-21 10:41:12 online
2021-03-20 22:38:02 offline
2021-03-20 17:01:10 reboot
2021-03-20 17:01:10 online
2021-03-20 14:08:02 offline
2021-03-20 10:21:12 reboot
2021-03-20 10:21:12 online
2021-03-19 22:33:01 offline
2021-03-19 16:56:10 reboot
2021-03-19 16:56:10 online
2021-03-19 14:48:02 offline
2021-03-19 10:26:13 reboot
2021-03-19 10:26:13 online
2021-03-18 22:28:02 offline
2021-03-18 17:06:10 reboot
2021-03-18 17:06:10 online
2021-03-18 15:18:01 offline
2021-03-18 10:01:10 reboot
2021-03-18 10:01:10 online
2021-03-16 22:33:02 offline
2021-03-16 17:01:13 reboot
2021-03-16 17:01:13 online
2021-03-15 22:28:02 offline
2021-03-15 16:56:11 reboot
2021-03-15 16:56:11 online
2021-03-15 14:48:01 offline
2021-03-15 10:41:10 reboot
2021-03-15 10:41:10 online
2021-03-14 22:53:02 offline
2021-03-14 17:01:11 reboot
2021-03-14 17:01:11 online
2021-03-14 14:53:01 offline
2021-03-14 10:36:10 reboot
2021-03-14 10:36:10 online
2021-03-13 22:13:02 offline
2021-03-13 17:11:10 reboot
2021-03-13 17:11:10 online
2021-03-13 14:43:01 offline
2021-03-13 10:41:15 reboot
2021-03-13 10:41:15 online
2021-03-12 22:33:02 offline
2021-03-12 17:26:13 reboot
2021-03-12 17:26:13 online
2021-03-12 15:03:02 offline
2021-03-12 10:51:11 reboot
2021-03-12 10:51:11 online
2021-03-11 22:18:02 offline
2021-03-11 17:11:11 reboot
2021-03-11 17:11:11 online
2021-03-11 14:58:02 offline
2021-03-11 10:46:13 reboot
2021-03-11 10:46:13 online
2021-03-09 22:38:01 offline
2021-03-09 17:06:12 reboot
2021-03-09 17:06:12 online
2021-03-09 15:03:02 offline
2021-03-09 10:26:14 reboot
2021-03-09 10:26:14 online
2021-03-08 22:43:02 offline
2021-03-08 17:11:11 reboot
2021-03-08 17:11:11 online
2021-03-08 14:58:02 offline
2021-03-08 10:26:28 reboot
2021-03-08 10:21:11 reboot
2021-03-08 10:21:11 online
2021-03-07 23:03:01 offline
2021-03-07 17:01:11 reboot
2021-03-07 17:01:11 online
2021-03-07 14:18:02 offline
2021-03-07 10:31:11 reboot
2021-03-07 10:31:11 online
2021-03-06 22:13:01 offline
2021-03-06 17:01:13 reboot
2021-03-06 17:01:13 online
2021-03-06 14:18:02 offline
2021-03-06 10:46:11 reboot
2021-03-06 10:46:11 online
2021-03-05 22:28:02 offline
2021-03-05 17:01:11 reboot
2021-03-05 17:01:11 online
2021-03-05 14:13:02 offline
2021-03-05 10:26:59 reboot
2021-03-05 10:21:12 reboot
2021-03-05 10:21:12 online
2021-03-04 22:43:01 offline
2021-03-04 17:01:10 reboot
2021-03-04 17:01:10 online
2021-03-04 15:03:02 offline
2021-03-04 10:31:11 reboot
2021-03-04 10:31:11 online
2021-03-02 22:33:01 offline
2021-03-02 17:11:11 reboot
2021-03-02 17:11:11 online
2021-03-02 14:58:02 offline
2021-03-02 10:46:13 reboot
2021-03-02 10:41:10 reboot
2021-03-02 10:41:10 online
2021-03-01 22:38:02 offline
2021-03-01 17:01:11 reboot
2021-03-01 17:01:11 online
2021-03-01 14:53:02 offline
2021-03-01 10:46:11 reboot
2021-03-01 10:46:11 online
2021-02-28 22:43:01 offline
2021-02-28 17:01:11 reboot
2021-02-28 17:01:11 online
2021-02-28 14:23:01 offline
2021-02-28 10:41:10 reboot
2021-02-28 10:41:10 online
2021-02-27 22:23:02 offline
2021-02-27 18:56:10 reboot
2021-02-27 17:01:10 reboot
2021-02-27 17:01:10 online
2021-02-27 14:28:01 offline
2021-02-27 10:16:10 reboot
2021-02-27 10:16:10 online
2021-02-26 22:43:02 offline
2021-02-26 16:56:11 reboot
2021-02-26 16:56:11 online
2021-02-26 15:03:02 offline
2021-02-26 10:41:11 reboot
2021-02-26 10:41:11 online
2021-02-25 22:18:02 offline
2021-02-25 17:06:13 reboot
2021-02-25 17:06:13 online
2021-02-25 14:28:02 offline
2021-02-25 10:36:11 reboot
2021-02-25 10:36:11 online
2021-02-23 22:23:02 offline
Neighbours (Load full stats)
Hostname MAC Address Quality Interface
BGL-REI-Fallb-Liebigstr 00:15:6d:70:41:2b 200.0 w2mesh
BGL-REI-Fallb-MusPP 68:72:51:38:a0:7c 0.0 w2mesh
BGL-REI-3Linden-n 68:72:51:4c:6d:e8 0.0 w2mesh
Network Interfaces
 • bat0: Batman Interface

  ea:15:5f:29:ff:95

  fe80::e815:5fff:fe29:ff95
  12.0 kb/s 15.1 kb/s
 • br-mesh: Client Bridge

  68:72:51:3e:7f:ab

  fe80::6a72:51ff:fe3e:7fab
  fd43:5602:29bd:1b:0:6872:513e:7fab
  fd43:5602:29bd:1b:6a72:51ff:fe3e:7fab
  fdff::1
  fdff::6872:513e:7fab
  fdff::6a72:51ff:fe3e:7fab
  4.1 kb/s 1.5 kb/s
 • w2ap: Clients @ 2.4 GHz

  6a:72:51:3e:7f:ab

  AP, Channel: 13, SSID: freifunk-salzach, Tx-Power: 20 dBm
  fe80::6872:51ff:fe3e:7fab
  14.8 kb/s 14.3 kb/s
 • w2configap: Config @ 2.4 GHz

  6e:72:51:3e:7f:ab

  AP, Channel: 13, SSID: config.franken.freifunk.net, Tx-Power: 20 dBm
  fe80::6c72:51ff:fe3e:7fab
  0.0 kb/s 0.0 kb/s
 • w2mesh: Mesh @ 2.4 GHz

  68:72:51:3e:7f:ab

  mesh, Channel: 13, Tx-Power: 20 dBm
  fe80::6a72:51ff:fe3e:7fab
  45.8 kb/s 52.6 kb/s
Gateways
Gateway batX Qual Netif Class
ce:fb:ce:7c:5d:9f --- 130.0 w2mesh 100.0/20.0 MBit
fff-nue2-gw4 (fffsalzVPN) 86:f0:c9:f1:39:79 (bat0) 130.0 w2mesh 256.0/51.2 MBit

Clients
Average Load
Airtime (requires Firmware-Update)
Memory
Processes